Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Του κανένα το όνομα ξέρω
Και τους ήχους ακούω στη σιωπή
Το σκοτάδι έχω μάθει και βλέπω
Το ποτέ ξέρω πότε θα 'ρθει

Θα σου δείξω το τίποτα αν θέλεις
Το μηδέν να μετρήσω μπορώ
Πουθενά έχω μάθει που είναι
Ξέρω τι συντελεί το κενό

Ξέρω ό,τι δεν θα 'λεγες "κάτι"
Κάθε μη ρωτημένο γιατί
Ξέρω ότι δεν βλέπει το μάτι
κι ότι ανθρώπου δεν πιάνει αυτί

Ένα πράγμα μονάχα δεν ξέρω
που είναι κτήμα στον κόσμο κοινό
...
...