Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Everybody...

Όλοι πιστεύω συμφωνούμε οτι η ελληνική αστυνομία έχει πρόβλημα στην επικοινωνία με τον πολίτη. Οτι οι προθέσεις της είναι παρεξηγημένες και γι αυτό συχνά είναι αναποτελεσματική.

Φανταστείτε λοιπόν μια διαδήλωση που έχει καταλήξει απέναντι από την βουλή και στέκεται μπροστά στα ΜΑΤ. Τα πνεύματα έχουν ανάψει, η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και τότε ανοίγουν οι γραμμές των ΜΑΤ και βγαίνει ένας αστυνομικός ντυμένος πράκτορας. Παίρνει μια ντουντούκα και ξεκινάει.

We're so glad to see so many of you lovely people here today and we would especially like to welcome all the members of the workers' union, the traders' union, students and pensioners from all over Greece who have chosen to join us here in Syntagma square at this time. We do sincerely hope you'll all enjoy the show and please remember people, that no matter who you are and what you do to live, thrive and survive, everybody in the law enforcement community will treat you all the same.

You, her, them, everybody, everybody.
Everybody beats somebody
Everybody beats somebody for fun, yes just for fun (yes just for fun)
We never miss (We never miss)
Kill you with this (Points at gun)(Kill you with this)
I beat you, you, you (You, you, you)
I beat you, you, you (You, you, you)
I beat you, you, you (You, you, you) anytime (I beat) (You, you, you)
When my souls on fire (I beat) (You, you, you)
Sometimes I feel, I feel a little sad inside
When the protesters flee, they never, never, never have a place to hide
I beat you

Sometimes I feel, I feel a little sad inside
When the protsters flee, they never, never, never have a place to hide
I beat you, you, you
I beat you, you, you (I beat you)
I beat you, you, you (I beat you)
I beat you, you, you (I beat you)
(I beat you) I beat you
You know people when you do grab somebody
Hold that woman, hold that man
Beat him, kick him, squeeze her, hit her, scold her
Squeeze and beat that person, give 'em all you've got
Signify your feelings with every brutal arrest (Signify)
Because the next protest might take a while
To hold (Hold), kick (Kick), hit (hit), squeeze (Squeeze) and freeze (draws gun)(Freeze)
Everybody beats somebody (I beat you)
Everybody beats somebody for fun (Everybody), yes just for fun (Beats somebody)
We never miss (Everybody)
Kill you with this (Beats somebody)
I beat you, you, you (You, you, you)
I beat you, you, you (You, you, you)
I beat you, you, you (You, you, you)
I beat you, you, you (You, you, you)
I beat you, you, you (Everybody)
I beat you, you, you (Beats somebody)
I beat you, you, you (Everybody)
I beat you, you, you (Beats somebody)
Anytime (Everybody)
When my souls on fire (Needs somebody)
When I beat that man of mine(Everybody)
I beat you, you, you, you (Beat somebody)
I beat you, you, you, you (Everybody)
I beat you, you, you (Beat somebody)
I beat you.

Δεν υπάρχουν σχόλια: